Traffic signal signs problem Campaign 15.4.2019

Robot by N12 en Matlosana Mall buite werking
Robot op die N12 ingang na Doringkruin
Robot N12 Matlosana Mall. Almal behoort te weet daarvan wat hiermee werk. Hulle gebruik ook daai pad. Hierdie robot behoort n prioriteit te wees!!!!!
Stop tekens h/v Eyberstraat en Totius la hoff is al vir Jaar en half af en tekens op straat heel onduidelik. Rapporteer elke maand
top sign missing/removed….Corner of Neetling and Le Roux str
Stop sign missing, 3 way stop at Lisa and Buffeldoring.

Reference nr: MPRRH000SSG8WW

Report History

Report nr: 1 Previous Reports: Sent to Department(s) Traffic & Security, Roads Storm-Water & Landfill SMS Sent to

Remarks

Download Report

https://klerksdorponline.com/pdf/5a794c0cacb08/1362/

Fault reported by: Various

View Spreadsheet Report: http://klerksdorponline.com/munhelp-muni-reports/ View Fault Article: http://klerksdorponline.com/category/municipal-complaints/