Street Problems – Various addresses – Time Frame of Report – 30 Apr – 04 May 2018

1. Prellerstraat stilfontein – Die hele straat vol slaggate van no 1 tot 50
2. In andrew straat wilkoppies, regoor nr 17, di hele pad is stukkend URGENT ATTENTION
3. Groot gat in Lautz laan linkerbaan by robot Lautz & Joe Slovo as jy van laagwater brug se kant af kom
4. Hele paar in Dawillstraat by Saamtrek Laerskool
5. Street problem: lots of debries on the road – sand & stones – safety hazard 1. West end of Elm Street @ traffic lights intersection of Chris Hani. 2. South end of Latham Street @ traffic lights intersection of N12 next to KFC
6. Potholes : Voor 100 Chris Hani Road, Flimieda – in die dienspad.
7. Lots of bad Potholes in Jacklin Street Irenepark.
8. 13 Kolonel Nell street. Neserhof. Water leak more than 2 months and now very bad potholes..
9. In front of Wilgehof flats, 37 Jay Jay street songloed
10. 8 Porter Avenue, Declerqville , street lights out on whole block
11. Pothole 71 Ian st Flimieda
12. Micheal straat reg voor Rosemary's en nog n paar verder
13. 3 Rigting Stop straat by Wesvalia Rocky Bar se kant
14. Flemming str in lahoff.. hele straat vol potholes
15. Die hele Michaelstraat al 4 bane
16. Street not fixed after sewerage/water leak has been fixed – corner of Von Willigh and Cory Street, La Hoff
17. Potholes Cecilia Street Flamwood
18. cnr Teak an Mahogany, Klerkindustria
19. Pothole 2 irene street irene park
20. Cnr Jan de Wet&Servaas: Street not fixed after water leak has been been fixed
21. Cnr Smith&May Ave, Flaamwood. Street not fixed after water leak has been fixed
22. Petunia street, Flamwood. Potholes, die hele straat.
23. Jasmyn flimieda
24. 77 Chris Hani Wilkoppies julle sy straat is vol potholes
25. Pothole in front of 58 Flora Ave
26. Potholes: in Krisant str, Adamayview, reg voor die Volle Evangelie Kerk se ingang.
27. Potholes voor 7 Abrahamson, Flamwood
28. Murantiweg Doringkruin. As jy van Pick 'n Pay af in Doringkruin Inkom op die draai. Daar is nie straatnommers, Hoek van Buffeldoorn en Monica laan. MASSIEWE LEK, BUFFELDOORN: verskeie lekke aan verskeie kante van pad
29. Oleanderstraat 5 Doringkruin lyk erger met 2 groot gate
30. Potholes – 1, 9, 20, 38 en 43 Austin Straat Wilkoppies
31. Potholes – 7 Coller Straat Collerville. Water borrel uit pad uit deur 2 potholes
32. 22 Oosthuizen Ave Songloed. Potholes voor en na die hobble
33. 26 Oosthuizen Ave Songloed. Potholes en sloot
34. 10 Kolenel Nel Street, Neserhof, Klerksdorp. Road not fixed after burst pipe was fixed. Road badly damaged
35. 1 GROOT en erge pothole 57 Ian Straat Flimieda. Mens kan glad nie vanaf die linker baan in Chris Hanie in draai nie.
36. Die reuse pothole voor 68 Buffeldoorn weg Flamwood nogsteeds nie reg gemaak nie. Veroorsaak verkeer ophoping. Pothole is 'n maand terug afgebaken en verder word daar niks gedoen nie.
37. Groot Pothole op hoek van Harris en Flamwood laan Flamwood.
38. Potholes 50 Swart straat Oudorp

Reference nr: MPRRH000O08GC0

Report History

Report nr: 1 Previous Reports: Sent to Department(s) Municipal Administration, Traffic & Security, Roads Storm-Water & Landfill SMS Sent to

Remarks

Download Report

https://klerksdorponline.com/pdf/5a794c0cacb08/1022/

Fault reported by: Various People

View Spreadsheet Report: https://klerksdorponline.com/munhelp-muni-reports/ View Fault Article: https://klerksdorponline.com/category/municipal-complaints/