Street Lights – Various Addresses

1. Theo str 2 en 6 se straatligte is af. In ons hele straat werk net 1 straatlig!
2. 17Blom street, Freemanville Street lights not working
3. Johannes Duminy Street AND 10 Johannes duminy street LIGHT NOT WORKING
4. Elmstraat 1 en verder Irenepark
5. Afrikanerweg no 5
6. 3 Karee street, Doringkruin
7. 23 Hibiscus Ave Doringkruin, Streetlight not working
8. Street light not working at 7 Dickens ave Orkney
9. Leipoldt weg 44, 46, 48 en dan in Stevenson straat, Orkney.
10. 35 and 36 Frits Street Elandsheuwel streetlights not working
11. Lida straat 12, Flimieda, Light not working
12. Street light – 32 Austin street, Wilkoppies. Between Acacia Guesthouse and no 32
13. Street lights not working in both Amanda Avenue & Eucharista Ave, All street lights are out in both avenues, La Hoff
14. Street light opposite 38 Monica Fflamwood; light goes on and off
15. 13B Harry Street, Meiringspark, Street light not working
16. Entire street Amandel street, Meiringspark ext 5 from corner Meiring to Harry Streets, streetlights not working
17. Streetlights not working. Felicia str 4, Flamwood.
18. Straatlig buite werking Hofmeyer cresent 6 Stilfontein
19. 62 Monica Ave, Flamwood, Streetlight not working
20. 64 Monica Ave, Flamwood, Streetlight pole ran over during the past weekend, needs to be replaced. Wires exposed.
21. Straatlig by Shelley laan 31. Orkney, gaan aan en af
22. 39 Flora Laan, Adamayview Straat lig werk nie.
23. 21 Dr Yusuf Dadoo Street Wilkoppies outside The Palms Guesthouse 2 lights haven't worked for 3 years
24. 67 Flora Avenue, Adamayview, Street light not working
25. 22 Hood Street Orkney. Street light not working. Sometimes flickering.
26. In keurboomlaan Doringkruin van die 10 ligte brand da6 asb seker al hele jaar so
27. 1 van der Merwe Street, Orkney, Street light not working.
28. Oleanderstr 16 Doringkruin
29. 11 Dora Tamane St, Flamwood. Street Light not working
30. Straatlig werk nie by 86 New Bolt Orkney
31. 74 Oom Jacob street Meiringspark
32. 5 van Onselen Str, Neserhof, Street light not working
33. Sylvesterweg 39 Orkney Streetlight not working
34. 37 Boekenhout street & 3 Knoppiesdoring street. DUTCH REFORMED CHURCH DORINGKRUIN pavements. Street lights not working
35. 22 and 24 Irvine street, La Hoff, Street light not working
36. 82B Hendrik Potgieter Rd, Oudorp. Street light not working.
37. 124 Monica avenue…Flamwood.
38. No street lights working in Anton Street on the Wlkoppies side leading into Yusuf Dudu
39. 31 up to 49 Anton Str wilkoppies
40. 67 SMITLAAN…FLAMWOOD ….. streetlight not working
41. Von Wielligh 60 a up to Odendaal street- Flimieda Thank you
42. 2 Venus str Wilkoppies streetlight out for more than a year. I have reported it 3 times previously.
43. 6 Van der Heever avenue, Flimieda – street light not working
44. 76 Kielblock str, La Hoff – Street light not working
45. 7 Abrahamson street Flamwood
46. The entire Abrahamson street Flamwood
47. 18 Leipoldtstr, La Hoff
48. 16 en 17 Zinnia ave, Adamayview
49. Servaas str 12…en servaas 10 a….flamwood..kabel mors af op hoek van jan dewet en servaas str flamwood…ligte morsdoood
50. Tugelastr 1 Randlespark
51. 1 Chesterton straat, Stilfontein
52. Lida str 28 flimieda Asb
53. Jasmyn str 101 flimieda
54. 8 Harris ave, Flamwood
55. Scheepers 30 Meiringspark
56. Shirley Avenue Flamwood no street light working
57. 32 Flora Straat Adamayview.
58. Hele ry ligte in Boet Randlesstraat langs die gholfbaan is af.
59. 5 Eybers street, La Hoff, Streetlight not working
60. 63 Wilken avenue Meiringspark more than a year that this light does not work.
61. Afrikanerweg no 5 Roosheuwel
62. lombard street stilfontein not one street light working
63. Jay Jay street 13 Songloed
64. 30 ingle ave, ellaton. Street light not working.
65. Streetlight completely ran over. 64 Monica, Flamwood
66. Elm Street 1
67. Straatligte in Stevenson straat en Leipoldt ave 44-48, Orkney nogsteeds buitewerking
68. In Flamwood, in Servaasstr, regoor die Ng Gemeente Oos kerk tot by Alida straat is daar 4 straatligte wat nie brand nie. Plaas dit asb weer want dit bly donker hier. Dit laat mens baie onveilig voel. Baie dankie.
69. Theo straat 2 en 6 in Wilkoppies se straatligte is af. Daar is net 1 straatlig in ons hele straat wat werk.
70. 82B Hendrik Potgieter Rd, Oudorp. Street light not working.
71. 35 and 36 Frits Street Elandsheuwel both streetlights not working
72. Von wielligh 60 a Flimieda Thank you
73. Lombard street not one light street light working stilfontein
74. Bertusstreet 5.. only 3 lights functional in entire street
75. Hoek van Dr Yusuf Dadoo en Irvinestrate . Dan s by die T-aansluiting en baie belangrik.
76. 39 Orchid Straat. DORINGKRUIN

Reference nr: MPRRH0008OCG8G

Report History

Report nr: 1 Previous Reports: Sent to Department(s) Municipal Administration, Electrical Engineering SMS Sent to

Remarks

THANK YOU
Nou net 39 Flora laan, Adamayview se straat lig kom reg maak. Baie dankie julle

Download Report

https://klerksdorponline.com/pdf/5a794c0cacb08/1035/

Fault reported by: Various People

View Spreadsheet Report: https://klerksdorponline.com/munhelp-muni-reports/ View Fault Article: https://klerksdorponline.com/category/municipal-complaints/