Street Lights Not Workig – Various Addresses – 13 – 17 August 2018

1 Flamwood Suzetlaan 1, 13, 25 en 27.
2. Williamstraat 46
3. 7 Dickens ave Vaal Park Orkney street light not working
4. Blom str 17 Freemanville. Street light not working
5. 2 Enkeldoring street, Doringkruin, Street light not working
6. Whole of Jarvis street wilkoppies street lights not working
7. 16 Orchid Avenue Doringkruin. Streetlight flashes on and off.
8. H/v Knoppiesdoring 1en Boekenhoutstraat 37, Doringkruin
9. The whole of Camelia Street, Doringkruin. Lights not working.
10. 5 Freda Linde crescent, Orkney – Streetlight not working, electrical problem NOT light bulb
11. 12 Pointsettia street Doringkruin, This is the street light next to address above at the park.
12. 82B Hendrik Potgieter Rd, Oudorp. Streetlight not working.
13. Straat lig dood voor 40 Wilkelaan Wilkeville
14. 42 Ian Street, Wilkoppies, street lights not working, whole block
15. 22 and 24 Irvine street, La Hoff. Street light not working
16. 5 Arikanerweg Roosheuwel die lig is al langer as 2jaar dood
17. Malvastr 19/Harmzenstr kortstraatjie vanuit Malva. In Harmzen 2 straatligte buite werking vir byna 2 jr.
18. Corner of Henley and Flecker
19. Flecker 32 3 corner of Flecker and Cambell
20. Flecker 30, Orkney
21. Cambell 7, Orkney
22. Sabatini complete street
23 Wordsword and Champion corner
24. Ballock and Arnold
25. corner of Shakespare and Arnold
26. Bridge 15
27. Corner of Chesterton and Shakespeare
28. Corner of Cowper and Shaekspear on both sides
29. Cowper 15
30. Drinkwater 17
31. Hofmeyer cresent 6 stilfontein
32. 11 en 15 Tambotielaan. Doringkruin. Streetlights not working.
33. c/n Poplar street and Dandelion street. light not working.
34. Poplar street 8 Streetlight not working
35. Ons woon in Zinnia Str, Adamayview. Die hele Adamayview van Laerskool Goudkop af tot by die laaste straat (mall se kant) teen die veld, se straat ligte word omtrent nooit aangeskakel nie. Dis elke aand baie donker in die area.
36. 59 & 61 Flora avenue
37. 7 Rose avenue
38. 9 Pienaar Street, Stilfontein. Street light not working.
39. Boshoff straat 78. La Hoff
40. 101 Chris Hani
41. 3 Moepel Avenue, Doringkruin.Street light not working
42. Monica Ave 62, Flamwood – maak asb reg?
43. Straatlig Williamsstraat 28, Wilkoppies
44. 5 Afrikaner Road Roosheuwel, Street light not working.
45. 76 Kielblock Street La Hoff, street light not working
46. 13B Harry Street, Meiringspark Ext 5, street light not working
47. Streetlight not working. Iris evenue 27 Flimieda…
48. Straatlig regoor Irislaan 27 flimieda klerksdorp
49. Konig str 9 tot 17 straat ligte werk nie

Reference nr: MPRRH0004S0SGW

Report History

Report nr: 1 Previous Reports: Sent to Department(s) Municipal Administration, Electrical Engineering SMS Sent to

Remarks

Net so vir die interessantheid : 4 Ligte wat buite werking was in Amandelstraat, Meiringspark Ext 5, vele kere gerapporteer. Skielik is al die lamppale afgesaag, en in die veld gegooi met ligskerms en al. Baie snaakse toedrag van sake ?

Download Report

https://klerksdorponline.com/pdf/5a794c0cacb08/1221/

Fault reported by: Various

View Spreadsheet Report: http://klerksdorponline.com/munhelp-muni-reports/ View Fault Article: http://klerksdorponline.com/category/municipal-complaints/