Street and Sidewalk Problems 2 to 10 January 2019

Verkeerslig-kruising by Platan- en Monicalane lyk soos 'n slagveld.Elvira, tussen Martin en Jerome noop mense om op sypaadjie te ry. potholes
1 Platan & Monica crossing, Flamwood; potholes
19 Elvira Avenue, Flamwood potholes
Die hele Flemming str in lahoff, ons weet ni meer hoe om te ry sonder om skade op te doen nie… potholes
Voor Kritzingerstraat 7, Flamwood, is 'n groot dooie boom wat dreig om oor die pad te val. Potensiaal vir skade en besering. Reeds in Desember gerapporteer, ook op die munisipale webtuiste. Skeur in stam vergroot daagliks… 0825769917
Potholes on bend before 85 Otto street.
87 Elandsheuwel street up to 83 Elandia Road not fixed after sewerage repairs. Sidewalk also damaged
Die pad vanaf DBV tot by oleanderpark het gate voertuie swaai uit om gate te vermy
H/v Russel en Ametisstreet. Wilkoppies potholes
H/v Muranti en Apiesdoring Doringkruin potholes
Voor Matjiesbult en La Province in Ametisstraat is 'n hele paar slaggate
Infront of 21 Goueweg Dawkinsville potholes
Hoek van wentzel en wessel straat pothole by die stop straat. Baie dankie potholes
Wessel straat by die robot vol pot holes aan linker en regter kant. baie dankie potholes
In wilken straat amper op die hoek by stop straat by haman straat baie groot pothole word al hoe groter baie dankie
Doringkruinpad asb. potholes
Die hele Kirstein straat, Flimieda lyk verskiklik van die potholes. Baie dankie. potholes
Jan de Wet str flamwood klerksdorp potholes
h/v Beryl en Janice strate Flamwood potholes
Infront of 3Burmanstreet Dawkinsville the recyclers make a mess under that tree break bottles in the road and its right infront of my farthers gate. The DA removed 1that made a shanty there but that was 3years ago. Its still their sorting spot. My father has an almost permanent slowpunch he keeps fixing it the he gets a new 1 as soon as he drives out his yard
Die pad van Faan Meintjies vanaf stop by Engen garage tot by Portuguese saal is meer grond en gate as teer. potholes
Vanaf Portuguese Saal tot by die 4-rigting stop van Ian straat en Dr Yusuf Dadoo avenue(Engen Garage) is onrybaar. potholes
Potholes in Miemie Avenue need attention!
Large Potholes and getting bigger every day in Jan Van Riebeeck Service Road, Flimieda, Street Numbers 86 to 106,
also storm water drain is blocked cause of sidewalk grass growing into street area.
Goue wwg is a nightmare. We ride every morning before 5am to gym and its dark. Soo many people on their way to work and have to dodge potholes. That road is also used by lots of teucks.
Vosstraat …dwarsstraat wat Saamtrek en Wesvalia verbind vol gate vernaam voor indraai na Midpark villas. potholes
Asook pad tussen SPCA en OLEANDER PARK VAAL MASERU PAD potholes
Roderick Campbell str in Freemanville potholes
h/v Austen en Ametisstraat Wilkoppies potholes
1. Potholes at Monica and Platan robot, huge!
Verskriklike potholes by die monica en platan weg
Hibiscus 55 (by Hervormde kerk) Doringkruin Potholes
19 van bruggen street pot hole left when water pipe was fixed
Lots of Potholes corner Jacklin street and Irene street.
Monica Laan – oppad na die nuwe T-aansluiting (nuwe pad na Matlosana mall) net voor die nuwe pad. Enorme groot potholes oor die hele pad.
1 Johannes Duminy 5 potholes
Oorkant 3 Burman straat Dawkinsville. illegal dumping
Groooooot pothole oorkant Freemanstraat 18 Meiringspark. Alreeds n klomp voertuie se bande verniel.
Dorah Tamane st, Flamwood – at the stop street entering MCC Spar's parking area. HUGE potholes.
Asb Kan julle asb die pad se gate herstel vanaf Bosveld slaghuis se robot tot by Doringkruin Ons pad vanaf Doringk tot by die Mall is nou so mooi dit steek sleg af Dankie
Loads of potholes in Goueweg Dawkinsville
Baie dankie vir van die gate wat herstel is op die pad vanaf Bosveld Slaghuis se robot tot by Doringkruin maar hulle het nie almal toe gemaak nie 🤔
Who is responsible for cleaning the pavement of 80 Hendrik Potgieter Rd, Oudorp?
R30 Corner CHRIS Hani and Ian street.
2. At Robot sidewalk not fixed after working there unfinished work.
1. Chris Hani Potholes 7.Dumping all over on sidewalk.
R30 is a Main road and entrance to Klerksdorp. Please help!!
Kan die Munisipaliteit nie die gate in Monicaln herstel ongeveer 150 m vanaf die nuwe deurpad na Doringkruin toe nie. Die pad is nou baie besig met die nuwe ingang en die gate raak groot
Kan hulle asb die pad voor de Waal straat 80. La Hoff herstel?
Die water lek is reg maar die opgekapte teerpad is nou al 2 maande net soos hulle dit gelos het.

Reference nr: MPRRH000CG4WS0

Report History

Report nr: 1 Previous Reports: Sent to Department(s) Cleansing, Municipal Water, Roads Storm-Water & Landfill SMS Sent to

Remarks

Download Report

https://klerksdorponline.com/pdf/5a794c0cacb08/1327/

Fault reported by: Various

View Spreadsheet Report: http://klerksdorponline.com/munhelp-muni-reports/ View Fault Article: http://klerksdorponline.com/category/municipal-complaints/