Street and Sidewalk Campaign

Potholes – corner of platan & monica avenue
Potholes: elviera avenue flimieda
Lautz laan Flimieda vanaf Flimieda Spar tot by Miemie laan.
In Leemhuis straat is baie. Vanaf die vier rigting stop (Leemhuis en Oosthuizen strate) na die laagwater brug, Wilkeville se kant toe (albei kante)
Die kruising by Pick n Pay, Clicks, Absa baie sleg asb.
H/v Odendaal en Lautzlaan regoor NG kerk Lahoff waterpyp gebars water loop hele vierrigting vol
Potholes – The whole street from 1 Van der Heerver ave up to 6 Van der Heever ave, Flimieda.
16 Neil str Flamwood Klerksdorp. 2 Street not fixed after water leakage. Party fix still water leaking out..
Freemanstr 18.Meiringspark
Lautzlaan..300m weerskante van Spar en voor Spar..baie potholes…asb ..dankie byvoorbaat
Pothole: 38 Zambezi street, Randlespark
Tussen William en Buffelfdoorn in Platan. Groot gate asb

Reference nr: MPRRH000CSW88G

Report History

Report nr: 1 Previous Reports: Sent to Department(s) Roads Storm-Water & Landfill SMS Sent to

Remarks

Download Report

https://klerksdorponline.com/pdf/5a794c0cacb08/1348/

Fault reported by: various

View Spreadsheet Report: http://klerksdorponline.com/munhelp-muni-reports/ View Fault Article: http://klerksdorponline.com/category/municipal-complaints/